Jdi na obsah Jdi na menu
 


prezentace

na začátek:

 Jak vložit HTML (přepisovací)  prezentace

Na tomto webu si  můžete stáhnout některou z HTML prezentací. Jelikož je HTML text, prezentace si stahujete jako textový dokument (.doc).

Okopírujte celý!!! text dokumentu (vybrat vše - ctrl+A ) (kopírovat vybrané - ctrl+C)

Otevřete si úpravu své prezentace a přepněte na režim HTML (obrázek)

Vše, co je ještě v prezentaci smažte!

Vložte HTML kód zdokumentu (ctrl+V)

Uložte

 

  • Jak vložit oddělovače

Oddělovače jsou pouze obrázky. Vkládáme je tedy stejně jako obrázek a to pomocí tlačítka pro vložení obrázku (obrázek) Do tabulky, která se po stisku tlačítka objeví(obrázek) vložíme url adresu (http://www.něco.cz). Je nutné, aby adresa obrázku začínala vždy na http://,pouze www. nestačí. Vložíme jeden obrázekpo druhém, odsazujeme klávesou Enter a podkaždý píšeme text.

Tyto prezentace jsou pěkné, přehledné a bezproblémové :)  

 

najdete tu prezentace co jsem dělala.

pokud mi hcete zaslat prezentaci napište mi prosím na howrse.

tvorba: 13.3.2013

autor: taybeta1

<div align="center"><TABLE align="center" background="http://i1090.photobucket.com/albums/i368/katie430/howrse/bg_pastel_zpse9ac28ed.png" width="550"> 

<TBODY> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR>

<TD colSpan="5"><div align="center"><IMG src=http://i1090.photobucket.com/albums/i368/katie430/howrse/dapple_zpsa7a8a6c3.png width="500"></div></TD></TR> 

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

<TR> 

<TD width="25">&nbsp;</TD> 

<TD width="237" bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="+3" color="#000000"><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Arial" color="#000000">Put your own text here to fill out the box. This is where you can put in images, glitter text, avatars and text. Use different fonts and write about yourself and your horses. You can use the howrseinfo ready made layouts for your personal profile page and also for your equestrian center profile. Remember not to put any personal information here and to stay safe on the web. Once you have generated your layout you can easily change the image and overwrite the text. If you want to it is easy to generate a whole new layout. If you get an error message when you save your presentation click on save again. If this still does not work generate a new layout and make sure you choose all the options.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> 

<TD bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="+3" color="#000000"><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Arial" color="#000000">You can easily change your Howrse profile.

To go to your page use the following Howrse menu links - profile, my page. On the right hand side you will see the links to change your presentation. You can modify - change, reinitialize - start again or set out the display options you want - width and height of your presentation. As you have the HTML code for your layout you will need to change the edit mode BEFORE you paste your layout code. Over on the right hand side by the smiley faces is a green HTML mode edit button. Click on this before you paste your layout code and you will be taken to a new page. This shows the html edit mode page - notice that the Howrse edit icons at the top and the smiley faces have disappeared. Now you can paste your layout HTML code and save the presentation. If when you save your layout all you can see is code then you have pasted in the wrong place. You need to be in the correct HTML edit mode.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> </TR> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR> 

<TD> </TD> 

<TD colSpan="3" bgcolor="#FF3300"><div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="-1" color="#000000"><b>Layout designed by taybeta1 code generated at howrseinfo.com</b></font></div></td>

<td></td></TR>

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

</TBODY></TABLE></div>

 
 
 

Váš název zde

 

Dát svůj vlastní text zde vyplnit pole. To je místo, kde si můžete dát v obrazech, třpytky textu, avatary a text. Použít různé fonty a psát o sobě a svých koní. Můžete použít howrseinfo hotové rozložení pro váš osobní profilu a také pro vaše jezdecké centrum profilu.Dbejte na to, aby žádné osobní údaje zde a zůstat v bezpečí na webu.Jakmile jste vytvořili svůj vzhled, můžete snadno změnit image a přepsat text. Pokud chcete, je snadné vytvořit zcela nový vzhled. Pokud se zobrazí chybová zpráva při uložení prezentace kliknete na uložit znovu. Pokud to stále nefunguje vygenerovat nový vzhled a ujistěte se, že si vyberete všechny možnosti.

 

 

Váš název zde

 

Můžete snadno změnit Howrse profil. Chcete-li přejít na stránku použít následující odkazy Howrse nabídky - profil, moje strana. Na pravé straně uvidíte odkazy na změnu prezentace.Můžete upravit - změnit, znovu inicializovat - začít znovu, nebo stanovit možnosti zobrazení, které chcete - šířka a výška prezentace. Jak máte HTML kód pro rozvržení, budete muset změnit režim editace PŘED vložte svůj vzhled kód.Více než na pravé straně od Smiley Faces je zelený HTML režimu editace tlačítko. Klikněte na to dříve, než vložte rozložení kód a budete přesměrováni na novou stránku. To ukazuje na html úpravy režimu stránku - všimněte si, že Howrse upravit ikony v horní a smajlíky zmizely.Nyní můžete vložit svůj vzhled HTML kód a uložte prezentaci. Pokud při uložení rozvržení vše, co můžete vidět, je kód poté jste vložili na špatném místě. Musíte být ve správném režimu HTML úprav.

 

 
 
 
Layout navržený taybeta1 kódu generována howrseinfo.com
 
 

 

 tvorba:14.3.2013

autor: taybeta1

 

<div align="center"><TABLE align="center" bgcolor="#000000" width="800"> 

<TBODY> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR>

<TD colSpan="5"><div align="center"><IMG src=http://i1090.photobucket.com/albums/i368/katie430/howrse/fresian_zps052eb581.png width="750"></div></TD></TR> 

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

<TR> 

<TD width="25">&nbsp;</TD> 

<TD width="372" bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Forte" size="+3" color=""><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Comic Sans MS" color="#000000">Put your own text here to fill out the box. This is where you can put in images, glitter text, avatars and text. Use different fonts and write about yourself and your horses. You can use the howrseinfo ready made layouts for your personal profile page and also for your equestrian center profile. Remember not to put any personal information here and to stay safe on the web. Once you have generated your layout you can easily change the image and overwrite the text. If you want to it is easy to generate a whole new layout. If you get an error message when you save your presentation click on save again. If this still does not work generate a new layout and make sure you choose all the options.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> 

<TD bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Forte" size="+3" color=""><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Comic Sans MS" color="#000000">You can easily change your Howrse profile.

To go to your page use the following Howrse menu links - profile, my page. On the right hand side you will see the links to change your presentation. You can modify - change, reinitialize - start again or set out the display options you want - width and height of your presentation. As you have the HTML code for your layout you will need to change the edit mode BEFORE you paste your layout code. Over on the right hand side by the smiley faces is a green HTML mode edit button. Click on this before you paste your layout code and you will be taken to a new page. This shows the html edit mode page - notice that the Howrse edit icons at the top and the smiley faces have disappeared. Now you can paste your layout HTML code and save the presentation. If when you save your layout all you can see is code then you have pasted in the wrong place. You need to be in the correct HTML edit mode.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> </TR> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR> 

<TD> </TD> 

<TD colSpan="3" bgcolor="#FF3300"><div align="center"><font face="Forte" size="-1" color=""><b>Layout designed by taybeta1 code generated at howrseinfo.com</b></font></div></td>

<td></td></TR>

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

</TBODY></TABLE></div>

 

 

  

Váš název zde

 

Dát svůj vlastní text zde vyplnit pole.To je místo, kde si můžete dát v obrazech, třpytky textu, avatary a text. Použít různé fonty a psát o sobě a svých koní. Můžete použít howrseinfo hotové rozložení pro váš osobní profilu a také pro vaše jezdecké centrum profilu. Dbejte na to, aby žádné osobní údaje zde a zůstat v bezpečí na webu. Jakmile jste vytvořili svůj vzhled, můžete snadno změnit image a přepsat text.Pokud chcete, je snadné vytvořit zcela nový vzhled. Pokud se zobrazí chybová zpráva při uložení prezentace kliknete na uložit znovu.Pokud to stále nefunguje vygenerovat nový vzhled a ujistěte se, že si vyberete všechny možnosti.

 

 

Váš název zde

 

Můžete snadno změnit Howrse profil. Chcete-li přejít na stránku použít následující odkazy Howrse nabídky - profil, moje strana. Na pravé straně uvidíte odkazy na změnu prezentace. Můžete upravit - změnit, znovu inicializovat - začít znovu, nebo stanovit možnosti zobrazení, které chcete - šířka a výška prezentace. Jak budete mít HTML kód pro rozvržení, budete muset změnit režim editace PŘED vložte svůj vzhled kód. Více než na pravé straně od Smiley Faces je zelený HTML režimu editace tlačítko. Klikněte na to dříve, než vložte rozložení kód a budete přesměrováni na novou stránku. To ukazuje na html úpravy režimu Strana - všimněte si, že Howrse upravit ikony v horní a smajlíky zmizely. Nyní můžete vložit svůj vzhled HTML kód a uložte prezentaci. Pokud při uložení rozvržení vše, co můžete vidět, je kód poté jste vložili na špatném místě. Musíte být ve správném režimu HTML úprav.

 

  

Layout navržený taybeta1 kódu generována howrseinfo.com

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

бурение скважин на воду стоимость

(Donaldsvl, 15. 6. 2021 3:39)

Здравствуйте товарищи
Роторный и шнековый способы бурения. Их отличия.В зависимости от глубины бурения и типа почвы компания “БухтехСервис” применяет 2 способа бурения.
Роторный способ бурения. Выполняем с помощью передвижной буровой установки УРБ–2а2 на шасси ЗИЛ–131. Применяемый инструмент – шарошечные долота с широким диапазоном диаметров 75–300мм. Благодаря универсальности этого способа с легкостью разрушаются мягкие и твердые горные грунтовые слои.rotornoe-burenie
Вращательную мощность ротор направляет долотом на рабочую колонну. Для удаления разрушенной породы делают промывку через буровой насос с помощью специальных полимеров. После того, как пройдена бурением первая часть скважины, опускают первую обсадную колонну (кондуктор), чтобы перекрыть слабые неустойчивые породы и верхние водоносные горизонты, производят гидроизоляцию затрубного пространства, закачивают в него приготовленную смесь с цементом. Бурение скважины продолжается долотом меньшего диаметра внутри обсадных труб до отмеченной глубины, затем в скважину опускают следующую обсадную колонну или эксплуатационную колонну, которая будет находиться в водоносном слое.

Роторный метод обладает высокой продуктивностью и способностью обрабатывать любой тип почвы, но также и более дорогостоящий нежели шнековый.

Шнековый способ бурения популярен среди населения по причине своей простоты и доступности. Его используют в рыхлой почве и грунте средней твердости. Отличительным в технологии пробуривания шнеком является то, что отсутствует необходимость в промывке водой, так как снятие набившихся разломанных слоев почвы осуществляет шнек. Все дело в скорости обрабатывания. Но если в почве попадутся камни, использование шнека станет проблематично. Рационально использовать этот метод при строительстве скважин малой глубины в почве.

Несомненный плюс в пользу способа с применением шнека – доступная стоимость.

Технология шнекового бурения позволяет добиваться глубины бурения до 40 метров, в том числе и зимой в сильные морозы. Гораздо более глубокие скважины бурят посредством роторного способа. Он справляется с любым грунтом, в то время как шнековый способ позволяет обрабатывать только сухие и не самые твердые виды почв.

У каждого способа свои плюсы и минусы. При выборе способа бурения для своего случая нужно учитывать тип почвы в своей местности, а также климатические условия.

красивые памятники

(anndropaL, 12. 6. 2021 18:15)

Quality products and drugs only here https://bit.ly/3rLBBis

(Gab, 10. 6. 2021 1:44)


Follow the link and choose the products for your health

https://bit.ly/3wlPWWx

роберто браво ювелирные украшения

(GerardoDus, 9. 6. 2021 11:32)

новогодние украшения из шишек тиффани украшения https://argumentiru.com/parthers/Gold20210526 почему в санлайт такие дешевые украшения

елочное украшение

(GerardoDus, 9. 6. 2021 6:19)

украшения из янтаря moonka studio украшенияhttps://ycs.instructure.com/eportfolios/5867/Home/Solid_wood_System_Sets__What_Types_What_Are_The_ дамиани ювелирные украшения

украшения к пасхе

(GerardoDus, 8. 6. 2021 22:21)

каталог ювелирных украшений украшения к новому году купитьhttps://stormsurge.skillstorm.com/eportfolios/1350/Home/Hardwood_Product_Sets__What_Styles_Exist украшение на новый год своими руками

изготовление памятников в москве

(anndropaL, 7. 6. 2021 16:57)

Доставка суши в Одессе

(WilliamWat, 6. 6. 2021 20:24)

Доставка суши в Одессе

Рассмотрим полезные свойства маринованного имбиря, и как его готовят
При приготовлении полезные свойства маринованного имбиря не теряют своей ценности. В нем содержатся такие витамины, как натрий, цинк, железо, фосфор, кальций, витамины группы В и аминокислоты. Многие диетологи считают, что имбирь способствует сжиганию лишних жиров.

Основные полезные свойства маринованного имбиря способствуют

укреплению иммунитета,
улучшают пищеварение,
применяются для профилактики простудных и вирусных заболеваний,
усиливают аппетит,
улучшают настроение
снимают нервное напряжение.
В прохладное время года чай с корнем имбиря помогает укрепить иммунитет и поддерживает организм в тонусе. Но первое место он занимает, конечно, в кулинарии. При приготовлении блюд с сырой рыбой имбирь защищает организм от вредных бактерий, которые в ней находятся. Помимо этого придает блюду пикантный вкус и неповторимый аромат. Без него суши и роллы будут казаться пресными. Так что имбирь является обязательным дополнением к ним. Эфирные масла, которые в нем содержатся, улучшают аппетит и помогают пищеварению.

Его рекомендуется применять при мариновании сырой рыбы и морепродуктов. Многие диетологи включают имбирь в составление диет. Он не только низкокалориен, но и к тому же активно расщепляет жиры и помогает бороться с лишним весом. Но помимо полезных свойств имбирь имеет и противопоказания. Его нельзя употреблять при язве желудка, гастрите, а также во время беременности и кормления грудью.
суши Одесса
https://newsvo.ru/poleznye-svojstva-marinovannogo-imbirja.dhtm

TraitsviemVundarmask

(Harrycek, 5. 6. 2021 14:37)

https://telegra.ph/Melissa-Tingley-Nude-Pics-03-27
https://telegra.ph/Gifs-Hard-Nipples-Close-Up-11-12
https://telegra.ph/Threesome-Porn-Video-Showing-Sweet-Little-Girls-03-28
https://telegra.ph/Naughty-Blonde-Wife-Wants-More-Cock-To-Take-04-01
https://telegra.ph/Jungle-Fuck-Gif-Porn-04-01
https://telegra.ph/Video-Porno-Vietnam-03-25
https://telegra.ph/Sperma-Bad-11-01
https://telegra.ph/Sex-Pictures-Of-Two-Boys-In-One-Girl-11-11
https://telegra.ph/Dating-In-Milan-Italy-11-11
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Rothaarige-Nutte-10-31
https://telegra.ph/Lesbian-Porn-Video-Starring-Stunning-Teens-Jenna-03-29
https://telegra.ph/Hot-Virgin-Pussy-Fuck-Gif-04-02
https://telegra.ph/Honey-Monroe-Porno-03-28
https://telegra.ph/Sex-Chat-In-Marathi-With-Girls-11-08
https://telegra.ph/Sad-Russian-Milf-Masturbates-In-Shower-03-29
https://telegra.ph/Gwalt-Porno-11-01
https://telegra.ph/Teen-Sex-Porn-Video-Starring-Beautiful-Alex-03-28
https://telegra.ph/DevonS-Office-Anal-03-29
https://telegra.ph/Mann-Cums-Bei-Mädchen-Wangen-03-26
https://telegra.ph/How-To-Make-Sex-Not-Awkward-04-03
https://telegra.ph/Big-Titted-MILF-Slave-Knows-That-She-Is-A-Real-04-01
https://telegra.ph/Sweet-Young-Teenage-GF-Poolside-Banging---IKTG-04-01
https://telegra.ph/Latin-Wife-And-Husband-Sexual-Massage-03-29
https://telegra.ph/Blonde-Fucked-In-Car-11-11
https://telegra.ph/Hässliche-Mädchen-Legen-Sich-Nackt-11-03
https://telegra.ph/Bree-Olson-Naked-Ass-04-01
https://telegra.ph/Angepisst-Porno-10-31
https://telegra.ph/Skinny-Women-Analingus---Sex-Archive-03-31
https://telegra.ph/Petite-Redhead-Nina-Skye-Gives-A-Birthday-04-01
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Tan-Vagina-Close-Ups-03-24
https://telegra.ph/Redhead-Equipment-Saskatoon-03-23
https://telegra.ph/Kendall-And-Dillion-Shared-His-Cock-Together-03-29
https://telegra.ph/Sexy-Naked-Hippie-Couples---Porn-Galleries-04-02
https://telegra.ph/Shemale-Coach-Porn-03-29
https://telegra.ph/First-Time-Teen-Anal-Sex-Movies-04-02
https://telegra.ph/Naked-Guy-Phone-Pics-04-02
https://telegra.ph/Models-With-Sex-Tape-04-02
https://telegra.ph/Anal-Indian-Porn-Star-03-26
https://telegra.ph/Tittenfick-Abspritzen-10-31
https://telegra.ph/Big-Tiet-Boobs-Skiny-Gilrl-With-Vagina-04-04
https://telegra.ph/Г„ltere-Schwarze-Porno-Stars-11-02
https://telegra.ph/Helle-Haut-Schwarzes-Mädchen-Cumshot-11-03
https://telegra.ph/Free-Celibrity-Sex-Tape-03-25
https://telegra.ph/List-Of-All-Dating-Sites-11-10
https://telegra.ph/Estaroessa-Porn-Videos--Pornhub-04-02
https://telegra.ph/Pornos-Mit-Kleinwchsigen-10-31
https://telegra.ph/Selfshot-Big-Caramel-Men-Naked-Cock-03-24
https://telegra.ph/Vibrator-Im-Arsch-11-01

плитка на кладбище

(anndropaL, 4. 6. 2021 13:37)

Внимание скидки Замочи сайт конкурента вирусные базы

(AntonVlasow, 2. 6. 2021 0:06)


Необходимо "прикончить" интернет-сайт конкурента? Наша фирма поможет.
Используем эффективные технологии:
- Уничтожаем сайты по каким угодно ключевым запросам.
- Делаем сотни тысяч спамных беклинков.
- Спам основного электронного ящика организации письмами с рассылками
- Понижение позиций сайта в поисковике по самым коммерческим ключам.
- Применяем секретные методы. Это известно только нашим специалистам.
- Стопроцентно гарантируем возврат денег через три месяца.
- Полная отчётность.
- Абсолютная конфиденциальность ваших заказов. Никто не сможет узнать про вас и нашу деятельность.

Стоимость 6000 рублей
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телега: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
маил: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

ildream net haifa

(MichaelBew, 1. 6. 2021 10:12)

https://ildream.net/haifa/

Я виновник блога соразмерно Windows 10

(Richardgoolo, 31. 5. 2021 17:12)

https://pastebin.fun/j5jvqp1qm3
}

Я составитель блога применительно Windows 10

(Richardgoolo, 31. 5. 2021 14:02)

https://braeagle72.bloggersdelight.dk/2021/05/31/wtorrent/
}

geeahdjaincBtjgoosej

(VorbSwa, 31. 5. 2021 0:28)

cheap cialis https://ckacialis.com/ - cialis with dapoxetine for sale cialis usa

tnoegfdjaincBtjgooseu

(thivaAsd, 30. 5. 2021 17:21)

cialis https://cialisjla.com/ - buy cialis online free shipping cialis 20 mg sell

mini pharmacy dgsolbvfddyentezgxd

(ShofsVed, 30. 5. 2021 11:22)

generic cialis 2017 usa https://krocialis.com/ - us cialis purchase when was cialis invented

canadian pharmacy online dgsolbvfddyentunefs

(ShofsVed, 29. 5. 2021 14:09)

cost of cialis at costco https://krocialis.com/ - is cialis available over the counter in usa online cialis generic

sbbolthdjaincBtjgoosed

(TwecyHtf, 29. 5. 2021 7:44)

can you take viagra and cialis together https://cialishav.com/ - cialis coupon rite aid acquistare cialis

sbbolthdjaincBtjgoosea

(TwecyHtf, 28. 5. 2021 22:25)

buy cialis without https://cialishav.com/ - cheap. generic cialisis cialis 2.5 mg online


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

následující » 

 

Poslední fotografieStatistiky

Online: 4
Celkem: 152159
Měsíc: 4499
Den: 103