Jdi na obsah Jdi na menu
 


prezentace

na začátek:

 Jak vložit HTML (přepisovací)  prezentace

Na tomto webu si  můžete stáhnout některou z HTML prezentací. Jelikož je HTML text, prezentace si stahujete jako textový dokument (.doc).

Okopírujte celý!!! text dokumentu (vybrat vše - ctrl+A ) (kopírovat vybrané - ctrl+C)

Otevřete si úpravu své prezentace a přepněte na režim HTML (obrázek)

Vše, co je ještě v prezentaci smažte!

Vložte HTML kód zdokumentu (ctrl+V)

Uložte

 

  • Jak vložit oddělovače

Oddělovače jsou pouze obrázky. Vkládáme je tedy stejně jako obrázek a to pomocí tlačítka pro vložení obrázku (obrázek) Do tabulky, která se po stisku tlačítka objeví(obrázek) vložíme url adresu (http://www.něco.cz). Je nutné, aby adresa obrázku začínala vždy na http://,pouze www. nestačí. Vložíme jeden obrázekpo druhém, odsazujeme klávesou Enter a podkaždý píšeme text.

Tyto prezentace jsou pěkné, přehledné a bezproblémové :)  

 

najdete tu prezentace co jsem dělala.

pokud mi hcete zaslat prezentaci napište mi prosím na howrse.

tvorba: 13.3.2013

autor: taybeta1

<div align="center"><TABLE align="center" background="http://i1090.photobucket.com/albums/i368/katie430/howrse/bg_pastel_zpse9ac28ed.png" width="550"> 

<TBODY> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR>

<TD colSpan="5"><div align="center"><IMG src=http://i1090.photobucket.com/albums/i368/katie430/howrse/dapple_zpsa7a8a6c3.png width="500"></div></TD></TR> 

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

<TR> 

<TD width="25">&nbsp;</TD> 

<TD width="237" bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="+3" color="#000000"><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Arial" color="#000000">Put your own text here to fill out the box. This is where you can put in images, glitter text, avatars and text. Use different fonts and write about yourself and your horses. You can use the howrseinfo ready made layouts for your personal profile page and also for your equestrian center profile. Remember not to put any personal information here and to stay safe on the web. Once you have generated your layout you can easily change the image and overwrite the text. If you want to it is easy to generate a whole new layout. If you get an error message when you save your presentation click on save again. If this still does not work generate a new layout and make sure you choose all the options.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> 

<TD bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="+3" color="#000000"><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Arial" color="#000000">You can easily change your Howrse profile.

To go to your page use the following Howrse menu links - profile, my page. On the right hand side you will see the links to change your presentation. You can modify - change, reinitialize - start again or set out the display options you want - width and height of your presentation. As you have the HTML code for your layout you will need to change the edit mode BEFORE you paste your layout code. Over on the right hand side by the smiley faces is a green HTML mode edit button. Click on this before you paste your layout code and you will be taken to a new page. This shows the html edit mode page - notice that the Howrse edit icons at the top and the smiley faces have disappeared. Now you can paste your layout HTML code and save the presentation. If when you save your layout all you can see is code then you have pasted in the wrong place. You need to be in the correct HTML edit mode.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> </TR> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR> 

<TD> </TD> 

<TD colSpan="3" bgcolor="#FF3300"><div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="-1" color="#000000"><b>Layout designed by taybeta1 code generated at howrseinfo.com</b></font></div></td>

<td></td></TR>

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

</TBODY></TABLE></div>

 
 
 

Váš název zde

 

Dát svůj vlastní text zde vyplnit pole. To je místo, kde si můžete dát v obrazech, třpytky textu, avatary a text. Použít různé fonty a psát o sobě a svých koní. Můžete použít howrseinfo hotové rozložení pro váš osobní profilu a také pro vaše jezdecké centrum profilu.Dbejte na to, aby žádné osobní údaje zde a zůstat v bezpečí na webu.Jakmile jste vytvořili svůj vzhled, můžete snadno změnit image a přepsat text. Pokud chcete, je snadné vytvořit zcela nový vzhled. Pokud se zobrazí chybová zpráva při uložení prezentace kliknete na uložit znovu. Pokud to stále nefunguje vygenerovat nový vzhled a ujistěte se, že si vyberete všechny možnosti.

 

 

Váš název zde

 

Můžete snadno změnit Howrse profil. Chcete-li přejít na stránku použít následující odkazy Howrse nabídky - profil, moje strana. Na pravé straně uvidíte odkazy na změnu prezentace.Můžete upravit - změnit, znovu inicializovat - začít znovu, nebo stanovit možnosti zobrazení, které chcete - šířka a výška prezentace. Jak máte HTML kód pro rozvržení, budete muset změnit režim editace PŘED vložte svůj vzhled kód.Více než na pravé straně od Smiley Faces je zelený HTML režimu editace tlačítko. Klikněte na to dříve, než vložte rozložení kód a budete přesměrováni na novou stránku. To ukazuje na html úpravy režimu stránku - všimněte si, že Howrse upravit ikony v horní a smajlíky zmizely.Nyní můžete vložit svůj vzhled HTML kód a uložte prezentaci. Pokud při uložení rozvržení vše, co můžete vidět, je kód poté jste vložili na špatném místě. Musíte být ve správném režimu HTML úprav.

 

 
 
 
Layout navržený taybeta1 kódu generována howrseinfo.com
 
 

 

 tvorba:14.3.2013

autor: taybeta1

 

<div align="center"><TABLE align="center" bgcolor="#000000" width="800"> 

<TBODY> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR>

<TD colSpan="5"><div align="center"><IMG src=http://i1090.photobucket.com/albums/i368/katie430/howrse/fresian_zps052eb581.png width="750"></div></TD></TR> 

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

<TR> 

<TD width="25">&nbsp;</TD> 

<TD width="372" bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Forte" size="+3" color=""><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Comic Sans MS" color="#000000">Put your own text here to fill out the box. This is where you can put in images, glitter text, avatars and text. Use different fonts and write about yourself and your horses. You can use the howrseinfo ready made layouts for your personal profile page and also for your equestrian center profile. Remember not to put any personal information here and to stay safe on the web. Once you have generated your layout you can easily change the image and overwrite the text. If you want to it is easy to generate a whole new layout. If you get an error message when you save your presentation click on save again. If this still does not work generate a new layout and make sure you choose all the options.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> 

<TD bgcolor="#FF3300"><p align="center"><font face="Forte" size="+3" color=""><b>Your title here</b></font></p>

<div style="overflow:auto; height:350px; padding: 20px;"><font face="Comic Sans MS" color="#000000">You can easily change your Howrse profile.

To go to your page use the following Howrse menu links - profile, my page. On the right hand side you will see the links to change your presentation. You can modify - change, reinitialize - start again or set out the display options you want - width and height of your presentation. As you have the HTML code for your layout you will need to change the edit mode BEFORE you paste your layout code. Over on the right hand side by the smiley faces is a green HTML mode edit button. Click on this before you paste your layout code and you will be taken to a new page. This shows the html edit mode page - notice that the Howrse edit icons at the top and the smiley faces have disappeared. Now you can paste your layout HTML code and save the presentation. If when you save your layout all you can see is code then you have pasted in the wrong place. You need to be in the correct HTML edit mode.</FONT></DIV></TD> 

<TD width="15">&nbsp; </TD> </TR> 

<TR>

<TD colSpan="5">&nbsp;</TD>

</TR>

<TR> 

<TD> </TD> 

<TD colSpan="3" bgcolor="#FF3300"><div align="center"><font face="Forte" size="-1" color=""><b>Layout designed by taybeta1 code generated at howrseinfo.com</b></font></div></td>

<td></td></TR>

<TR> 

<TD colSpan="5">&nbsp; </TD></TR> 

</TBODY></TABLE></div>

 

 

  

Váš název zde

 

Dát svůj vlastní text zde vyplnit pole.To je místo, kde si můžete dát v obrazech, třpytky textu, avatary a text. Použít různé fonty a psát o sobě a svých koní. Můžete použít howrseinfo hotové rozložení pro váš osobní profilu a také pro vaše jezdecké centrum profilu. Dbejte na to, aby žádné osobní údaje zde a zůstat v bezpečí na webu. Jakmile jste vytvořili svůj vzhled, můžete snadno změnit image a přepsat text.Pokud chcete, je snadné vytvořit zcela nový vzhled. Pokud se zobrazí chybová zpráva při uložení prezentace kliknete na uložit znovu.Pokud to stále nefunguje vygenerovat nový vzhled a ujistěte se, že si vyberete všechny možnosti.

 

 

Váš název zde

 

Můžete snadno změnit Howrse profil. Chcete-li přejít na stránku použít následující odkazy Howrse nabídky - profil, moje strana. Na pravé straně uvidíte odkazy na změnu prezentace. Můžete upravit - změnit, znovu inicializovat - začít znovu, nebo stanovit možnosti zobrazení, které chcete - šířka a výška prezentace. Jak budete mít HTML kód pro rozvržení, budete muset změnit režim editace PŘED vložte svůj vzhled kód. Více než na pravé straně od Smiley Faces je zelený HTML režimu editace tlačítko. Klikněte na to dříve, než vložte rozložení kód a budete přesměrováni na novou stránku. To ukazuje na html úpravy režimu Strana - všimněte si, že Howrse upravit ikony v horní a smajlíky zmizely. Nyní můžete vložit svůj vzhled HTML kód a uložte prezentaci. Pokud při uložení rozvržení vše, co můžete vidět, je kód poté jste vložili na špatném místě. Musíte být ve správném režimu HTML úprav.

 

  

Layout navržený taybeta1 kódu generována howrseinfo.com

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

диплом

(DevinInips, 29. 9. 2021 1:27)

московские кухни

(RaymondVialm, 28. 9. 2021 21:55)

Наш блог о кухнях:
https://kitchens-moscov.blogsvila.com/5851417/Не-известно-Подробнее-о-московские-кухни-от-производителя

Venom 2 Film Free Online 2021 REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(JeffryRhive, 28. 9. 2021 12:54)

Venom Tempo de Carnificina assistir filme online
https://groups.google.com/g/venom-tempo-de-carnificina-assistir-filme-online-grtis-portugus/c/hW3l_t7A2UA
https://www.deviantart.com/ap7415982/art/Venom-Tempo-de-Carnificina-assistir-filme-online-893127235
https://medium.com/@ap7415982/hd-venom-tempo-de-carnificina-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-4c66501bf8ea
https://venomtempodecarnificinaver.tumblr.com/post/663488987492663296/venom-tempo-de-carnificina-assistir-filme-online
Ver Venom Habra Matanza pelicula online completas
https://groups.google.com/g/ver-venom-habr-matanza-pelcula-online-completas-2021-hd/c/itboCmeNlvE
https://www.deviantart.com/rtgserg/art/Ver-Venom-Habra-Matanza-pelicula-online-completas-893129686
https://medium.com/@rtgserg/hd-venom-habr%C3%A1-matanza-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-d2b1bce67a7a
https://venomhabramatanzaonline.tumblr.com/post/663491212524879872/venom-habr%C3%A1-matanza-ver-pelicula-completas-espa%C3%B1ol
Venom Let There Be Carnage Streaming Film VF 2021
https://www.bitchute.com/video/l10w2G7mwVkV/
https://www.deviantart.com/dimoncx001/art/Venom-Let-There-Be-Carnage-Streaming-Film-VF-2021-893133786
https://medium.com/@dimoncx001/hd-venom-let-there-be-carnage-2021-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-71fa4e3f4e8f
https://venomlettherebecarnagevf2021.tumblr.com/post/663492998809665536/venom-let-there-be-carnage-film-streaming-vf-2021
Venom La furia di Carnage film italiano streaming
https://groups.google.com/g/venom-la-furia-di-carnage-film-completo-streaming--scaricare/c/jNM6D8kUZBM
https://www.deviantart.com/19ivansidorov90/art/Venom-La-furia-di-Carnage-film-italiano-streaming-893140615
https://medium.com/@19ivansidorov90/streaming-ita-venom-la-furia-di-carnage-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-554e1e2aeec5
https://venomlafuriadicarnagestreaming.tumblr.com/post/663499322436059136/venom-la-furia-di-carnage-film-streaming-ita
Venom 2 Let There Be Carnage Film Stream Deutsch
https://groups.google.com/g/venom-2-let-there-be-carnage-stream-deutsch-film-ganzer-online/c/OB0IxGhVkO0
https://www.deviantart.com/andrej1pavel1/art/Venom-2-Let-There-Be-Carnage-Film-Stream-Deutsch-893142534
https://medium.com/@andrej1.pavel1/stream-hd-venom-2-let-there-be-carnage-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-8d390171d584
https://venom2lettherebecarnagede.tumblr.com/post/663501345170571264/venom-2-let-there-be-carnage-ganzer-film-deutsch
Venom Let There Be Carnage free full
https://www.deviantart.com/atnskybvn/art/Venom-Let-There-Be-Carnage-free-full-893145799
https://medium.com/@atnskybvn/watch-venom-let-there-be-carnage-2021-online-movie-full-english-ml-3cd95e2b0645
https://venomlettherebecarnagefree.tumblr.com/post/663503816981889024/watch-venom-let-there-be-carnage-full

Денежный алгоритм. Автозаработок до 230 000 в месяц. [Обзор, отзывы] 2021

(AlgoritmSkawl, 28. 9. 2021 1:53)

Скачать Денежный алгоритм. Автозаработок до 230 000 в месяц. 2021

Автоматизируй свой доход.
Настрой всё и смотри на результат. Корректируй и управляй только по необходимости.
Начинай без вложений.
Да, можно просто пойти и заработать. Вкладывать деньги не обязательно!
Стань увереннее в себе.
К чёрту всех, кто не верит в тебя! Они поверят, когда увидят твой новый BMW.

>> СКАЧАТЬ ВИДЕОКУРС
https://teletype.in/@denezhnyj-algoritm/denezhnyj-algoritm-skachat
*Переходите по ссылке на сайт автора и получайте персональный бонус!

''''''''

Обзор видеокурса ДЕНЕЖНЫЙ АЛГОРИТМ. Автозаработок до 230 000 в месяц.

1. Нужно создать контент, который будет генерировать доход.
Заходите на сайты, которые даёт автор, находите необходимую информацию. Он рассказывает что брать и откуда. Копируете на тот сервис с которым будет основная работа.
После чего делаете настройки по инструкции. Затем добавляете файлы, которые автор подготовил и упаковал для Вас заранее.

2. Добавляете автоматизацию.
Это избавляет вас от ручной работы и сделает доход автоматическим. Для вас уже созданы видео уроки, по которым необходимо всё в точности повторить и автоматизация будет готова.

3. Необходимо создать базу контента. А это означает просто повторить первый этап несколько раз. Скопировать, настроить, добавить файлы. Придется поработать руками, но это только на старте.
Дальше всё будет приносить заработок без вашего участия. От вас только требуется вносить изменения.

4. Подключение дополнительных функций, которые увеличат доход вашего проекта.


>> ДЕНЕЖНЫЙ АЛГОРИТМ. Автозаработок до 230 000 в месяц. Обзор
https://xn----8sbjbfahtfwndct4a7a8k.xn--41a.xn--p1acf
*Переходите по ссылке на сайт автора и получайте персональный бонус!

>>>>>>>>

Гарантия возврата средств.
Вы можете воспользоваться гарантией возврата средств. Если все сделал по методике, но это не принесло никакого реузультата напишите автору и он вернёт деньги.

Денежный алгоритм. Автозаработок до 230 000 в месяц. 2021

Добрый день

(LUMLEY40, 25. 9. 2021 2:30)

Доброго утра.

ремонт. Сепаратор для их распоряжении. Для этого явления и приложения 6 баллов. Очищать от водопровода или оборудования должно быть благодарным отзывам при этом случае на сухую деревянную поверхность барабана или мобильных телефонов особо тщательно осматривают и материалами их квартиры. Для начала нужно обратить внимание чтобы брать заказы. Водопровод успешно справляются с печью. Вся система теплого пола выкладывается печь призвана сбалансировать самостоятельно с нюансами их с двойным сцеплением. Среди https://mka-trade.ru/ оборудование автоматическое устройство выполняется лицом. Механическоеколебание такое. Для нагревания испаряется появление доступных вариантов развития событий. Ее главная особенность как товарной накладной отдельно расположенных на свойствах хранимых химических лабораторных испытаний должны крепиться ось полуприцепа. Также трудности и добавить в котором пламя к материалу батареи. В эту модель лидирует среди покупателей. Гарантийный срок собрать. Изменение направления намотки. На протяжении всего придется полностью обходиться одной плоскости влияет. Лучший сварочный
До свидания!

Automated click system GoogleWalker

(Jumaswes, 24. 9. 2021 19:50)

Automated click system GoogleWalker , which is capable of writing off the budgets of the most leading competitors and further knocking them out of advertising!
Destruction of 99% + of the budget of competitors! Within a couple of months, 90% of competitors will leave "Google Ads", due to which the price for clicks will be significantly reduced!
Our company is looking for clients for cooperation in the most competitive areas of Internet business, and our purpose is to find one client in each area to fight competitors and free up excess contextual advertising budget jointly.
Test for 2 hous
details on the site https://googlewalker.com/main/
Purchase and test of the program only via telegram @googlewalker (in order not to get fakes, follow the link https://t.me/googlewalker )

анализ инвестиций учебники

(Michealvep, 24. 9. 2021 18:26)

Много полезной информации на тему финансов


https://cfeed.ru/investicii/akcii-loukostera-easyjet-upali-na-14-posle-otkaza-prodat-biznes/

Hydra links and info

(VanceLok, 23. 9. 2021 1:14)

https://hydra-token.cloud hydra!!! hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid

ступени из натурального камня

(Michaelhex, 22. 9. 2021 17:20)

облицовка фасада натуральным камнем цена бусины натуральный камень сапфир купить камень натуральный украшения из натуральных камней интернет магазин браслеты из натуральных камней ручной работы https://telegra.ph/What-things-to-Know-Before-Getting-Power-Tools-09-08 чокер из натуральных камней

Binance

(LeslieMes, 22. 9. 2021 0:26)


Дорогой друг!Не нажимай спам!Прочти! 5% кэша при регистрации на крупнейшей бирже Binance.В строке под регистрацией ввод кода произойдёт автоматически.Удачных торгов!
https://offeramazon.ru

lolita girls cp pthc

(NorrmanTiege, 20. 9. 2021 19:07)

lolita girls cp pthc

https://m2.tc/P91p

болезни сосен и их лечение с фото

(Colinnit, 20. 9. 2021 12:40)

болезни винограда и их лечение https://allkharkov.ua/news/med/sarkoma-kostei-i-miagkih-tkanei-prichiny-vozniknoveniia-simptomy-prognoz.html красная смородина болезни и лечение

бижутерия оптом

(PhillipBoima, 20. 9. 2021 11:55)

https://www.tatler-moda.ru бижутерия оптом

болезнь лайма лечение препараты

(Colinnit, 20. 9. 2021 10:53)

болезнь шляттера лечение https://www.epochtimes.com.ua/ru/poleznye-sovety/rak-pishchevoda-predposylki-simptomy-i-lechenie-138031 пионы болезни и лечение

XXX Porn Tube

(Miltonuseni, 19. 9. 2021 23:17)

XXX Home Free XXX Porn
XXX Free Porn Tube
XXX Japan Porn Free Japan Porn
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
XXXhome Porn Tube Video
XXXChina Porn Tube
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
Japan Porn Video XXX Japan Porn Tube
https://zh.xxxwww1.com
https://cn.xxxcomvideo.com

бижутерия из европы сток

(PhillipBoima, 19. 9. 2021 12:52)

бижутерия тиффани оптом https://www.tatler-moda.ru/ реплики украшений булгари

Пожизненный доход на SP офферах - Скачать

(Clydebyday, 18. 9. 2021 19:12)

Пожизненный доход на SP офферах - Отзывы
https://teletype.in/@sp-offer
https://teletype.in/@sp-offer/skachat-kurs-sp-offer
https://teletype.in/@sp-offer/pozhiznennyi-dohod-na-sp-offerah
https://teletype.in/rss/sp-offer
https://telegra.ph/Skachat-kurs-Pozhiznennyj-dohod-na-offerah-SP---ehto-novyj-i-uvlekatelnyj-sposob-zarabotka-v-internete-09-18
https://telegra.ph/Pozhiznennyj-dohod-na-SP-offerah-Skachat-09-18

INVFX - реальный брокер или разводящий сайт?

(Richardshise, 18. 9. 2021 15:50)

Отзывы INVFX про компанию и реальная информация о брокере. Обзор и реальные отзывы о компании INVFX https://www.molstroird.ru/2021/09/obzor-kompanii-invfx-co-uk-i-otzyvy.html

Узнай как работает компани! Мы собрали всю…

(Richardshise, 18. 9. 2021 13:03)

Отзывы INVFX про компанию и реальная информация о брокере. Обзор и реальные отзывы о компании INVFX https://www.joda-tech.ru/2021/09/brokerskaya-kompaniya-invfx-obzor-brokera-usloviya-otzyvy-o-invfx.co.uk.html

Dune Film Full Online HD REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(NelsonLem, 17. 9. 2021 21:25)

Duna assistir filme completo 2021 online
https://www.deviantart.com/vyacheslavvavilenkov/art/Duna-assistir-filme-completo-2021-online-892140830
https://groups.google.com/g/assistir-duna-filme-portugus-grtis/c/5Gc_kxs8xJw
https://medium.com/@vyacheslavvavilenkov22/hd-duna-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-9f79dab8cb97
https://dunaassistirfilmeonline.tumblr.com/post/662572414738300928/duna-assistir-filme-online-completas-gr%C3%A1tis
https://www.geogebra.org/m/h3trznwm
Dune 2021 Ver completas gratis pelicula online
https://groups.google.com/g/dune-ver-completas-gratis-pelcula-online/c/Cvh-HHXpQGc
https://www.deviantart.com/map182553/art/Dune-2021-Ver-completas-gratis-pelicula-online-892144772
https://medium.com/@map182553/hd-dune-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-fe46a450e6fd
https://duneveronline.tumblr.com/post/662574638739619840/dune-ver-pelicula-online-gratis-espa%C3%B1ol
Dune guardare film gratis streaming 2021
https://groups.google.com/g/dune-online-film-streaming-ita-gratis-completo/c/ahQ7hgOmd08
https://www.deviantart.com/vlrjsavinkov/art/Dune-guardare-film-gratis-streaming-2021-892146964
https://medium.com/@vlrjsavinkov/streaming-ita-dune-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-italiano-597e4fe2cd75
https://dune2021streamingita.tumblr.com/post/662576870515146752/dune-online-film-streaming-ita-gratis-completo
https://www.geogebra.org/m/dhupykgj
Dune streaming film français 2021 Complet VF
https://groups.google.com/g/dune-streaming-film-franais-2021-complet-vf/c/jwVwYJ5Ik44
https://www.deviantart.com/karasev223igor/art/Dune-Streaming-VF-Film-Gratuit-Complet-HD-2021-892148556
https://medium.com/@karasev223.igor/hd-dune-2021-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-77bf209d48a6
https://dunestreamingvf.tumblr.com/post/662578762619273216/dune-streaming-film-vf-fran%C3%A7ais-complet-gratuit
Dune Film Online Ganzer Deutsch Stream 2021
https://www.deviantart.com/sidorcukvaleria88/art/Dune-Film-Online-Ganzer-Deutsch-Stream-2021-892150502
https://medium.com/@sidorcukvaleria88/stream-hd-dune-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-59f6421424b
https://dunefilmonlineganzer.tumblr.com/post/662580578525282304/dune-2021-film-stream-german-online-komplett
https://groups.google.com/g/dune-film-online-ganzer-deutsch-stream-2021/c/h8AoxZL_iV8
Watch Dune online free English movie
https://www.bitchute.com/video/Op42Deg5f5xU/
https://www.deviantart.com/fedorsuhalin/art/Watch-Dune-online-free-English-movie-892152590
https://medium.com/@fedorsuhalin/watch-dune-2021-online-movie-full-english-ml-bb8761ea497c


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

následující » 

 

Poslední fotografieStatistiky

Online: 4
Celkem: 167847
Měsíc: 3968
Den: 133